Individen i centrum - vare sig du är hund eller människa
Välkommen till MMS Coaching!
Hundverksamhet
Pedagogisk utveckling
FotoGalleri
Kontakt
Länkar
Blogg
CV - arbetsgivare
CV - utbildningar och kurser
CV - Yrkeskompetens och personlig kompetens
Tjänstgöringsbetyg från CFL
Pedagogisk utveckling

Monica Mohlin-Sjödin heter jag som driver MMS Coaching. Efter att jag de senaste elva åren har
jobbat med pedagogisk utveckling inom vuxenutbildningen har jag nu bestämt mig för att öppna
eget som konsult inom områden som främst har med webbaserad utbildning att göra. 

 
MonicaMohlin-Sjödin (till vänster) på ett uppdrag i Roscommon, Irland 


Vad kan jag erbjuda?

Med webben har vi fått en ny pedagogik. Har du ett bra kursmaterial men känner att det behöver moderniseras
för att passa in i det nya? Vänd dig till mig! Min styrka är att anpassa material till webben. Jag har mångårig
erfarenhet av att skapa och "webbifiera" material till webben. Jag har varit med om att utveckla webbkurser i
engelska samt är en av upphovsmännen bakom Safir, Safir Omvårdnad och Safir English, tre digra kursmaterial
för invandrare.

Behöver du någon som korrekturläser dina texter? Då jag är svensk- och engelsklärare i botten behärskar jag båda
språken mycket väl och är en bra korrekturläsare.

Som kan utläsas av mitt CV har jag stor erfarenhet av utveckling av det flexibla lärandet och distansstudier. Tveka
inte om du känner att du behöver hjälp med något inom området, hör av dig!

Lite bakgrund och referenser
De senaste elva åren har jag jobbat på en statlig myndighet, Nationellt centrum för flexibelt lärande (CFL). 

Där har jag tjänstgjort både som lärare och handläggare och haft flera olika arbetsuppgifter under min anställningstid.
 
Handledning av vuxna distansstuderande och planering och genomförande av kurstillfällen inom mina ämnesområden
var det som jag jobbade med de första åren på CFL, fast då hette det Statens skola för vuxna i Härnösand.
 
Att producera och vidareutveckla distansstudiematerial var något som det blev mer och mer utav. Jag har medverkat i
två EU-projekt inriktade på produktion av webbaserade distansstudiematerial inom området svenska för invandrare
och omvårdnad. I detta omfattande utvecklingsarbete har jag haft flera olika roller: samordnare, manusförfattare
och IT-pedagog. Att planera och delta i produkternas lansering i de samverkande länderna: Irland och Italien, ingick
också i mina uppgifter, samt att ta fram en lärarhandledning kring materialet. 
 
Dessutom har jag utvecklat och genomfört olika fortbildningsinsatser för lärare och skolledare inom kommunernas
vuxenutbildning främst med inriktning på webbaserad sfi och vuxnas flexibla lärande.
 
Därutöver har anordnande av olika typer av seminarier, samt fungera som moderator och föreläsare i både interna
och externa sammanhang, varit en del av mitt arbete.
 
Parallellt med övriga arbetsuppgifter har jag också varit processtödjare till av CFL delfinansierade utvecklingsprojekt.
I den rollen ingick att vara delaktig i urvalsprocessen, ta fram avtal, aktivt stötta projektens genomförande och ansvara
för uppföljningen av projekten.

Tyvärr har CFL nu lagts ner, men mitt tjänstgöringsbetyg hittar du en länk till i vänsterkanten. Där hittar du också
länkar till mitt CV.


Välkommen till MMS Coaching!
Hundverksamhet
Pedagogisk utveckling
FotoGalleri
Kontakt
Länkar
Blogg