Individen i centrum - vare sig du är hund eller människa
Välkommen till MMS Coaching!
Hundverksamhet
Pedagogisk utveckling
FotoGalleri
Kontakt
Länkar
Blogg
CV - arbetsgivare
CV - utbildningar och kurser
CV - Yrkeskompetens och personlig kompetens
Tjänstgöringsbetyg från CFL
CV - arbetsgivare
  1997 - 2008
 
Nationellt centrum för flexibelt lärande, tidigare Statens skola för vuxna i Härnösand
 
Arbetsuppgifter:
 
Lärare i svenska och engelska för vuxna på gymnasienivå - undervisningen bedrevs både som närundervisning och distansundervisning.
 
Processtödjare – kontaktperson för 4 – 5 utvecklingsprojekt/år, inom kommunal vuxenutbildning runt om i Sverige. Arbetet har handlat om urval, formulering av avtal, stöttning på olika sätt under projektens genomförande, samt uppföljning. I samband med detta har jag också jobbat med att sprida projektresultaten genom att planera och genomföra 3 – 4 seminarier/år för 30 – 130 deltagare.
 
Projektledare – har lett och deltagit i utvecklingsarbetet av 2 st webbkurser för invandrare (sfi), Safir och Safir Omvårdnad. Arbetet har handlat om att leda projektgruppen, ta fram innehåll till kurserna samt skriva manus och jobba med korrektur. Delar av kursutvecklingen gjordes i ett EU-projekt, vilket ledde till att Irland och Italien beställde en engelsk motsvarighet, Safir English. Även i detta tredje projekt har mina arbetsuppgifter varit som ovan, men arbetet skedde på engelska i stället för på svenska. I samband med detta besökte jag Irland, Italien och Bryssel ett flertal gånger,
bl a för planeringsarbete, samverkan och lansering av den färdiga produkten. Under hela denna tid (2002 – 2007) har jag också varit ute i Sveriges kommuner ca 8 – 10 ggr/år och haft inspirationsseminarier om produkterna.
 
Assisterande projektledare i ett annat EU-projekt, Home Care in Europe – här handlade arbetet främst om att vara ett språkstöd för projektledaren vid de internationella kontakterna, samt att vara ekonomipersonalen behjälplig vid den finansiella delen av slutrapporten.
 
Lärarfortbildare distansutbildningsmetodik – åkte ut och startade grupper i olika kommuner som jag sedan handledde på distans
 
1991 – 1993
 
Ernst & Young AB, Örnsköldsvik,
Arbetsuppgifter:
Här bestod mina uppgifter av att dels sköta receptionen, dels vara sekreterare åt chefen samt sköta den dagliga bokföringen åt ett antal mindre företag.
1978 – 1989 
Taxi Företagsservice i Ö-vik AB,
Arbetsuppgifter:
Trafikledare – ta emot telefonsamtal med beställningar, planera körningar och dirigera taxibilarna.
Personalansvarig – lägga schema, lönearbete, daglig bokföring. Tog också körkort för taxi under den här tiden och jobbade extra som taxichaufför under ett par år.

Välkommen till MMS Coaching!
Hundverksamhet
Pedagogisk utveckling
FotoGalleri
Kontakt
Länkar
Blogg