Individen i centrum - vare sig du är hund eller människa
Välkommen till MMS Coaching!
Hundverksamhet
Pedagogisk utveckling
FotoGalleri
Kontakt
Länkar
Blogg
CV - arbetsgivare
CV - utbildningar och kurser
CV - Yrkeskompetens och personlig kompetens
Tjänstgöringsbetyg från CFL
CV - utbildningar och kurser
Utbildning
1996 - 1997     Umeå universitet; PPU 40 p
1993 - 1997     Mitthögskolan; svenska 70 p, engelska 70 p
1989 - 1991     Komvux Örnsköldsvik; ekonomisk linje
Kortare kurser
2007     Coaching, för dig själv och andra, Företagsekonomiska institutet FEI
2007     Utbildning för nya chefer - ledarskapsutbildning inom staten, Karriär och Kompetens AB
2004     Handledare för lärare - Lärarhögskolan i Stockholm/Myndigheten för skolutveckling
2003     Konsultativt förhållningssätt, Percy Thunborg    
2002     Projektledning, Linköpings universitet/Utvecklingsprojekt AB   

      
   

   

   

    
Välkommen till MMS Coaching!
Hundverksamhet
Pedagogisk utveckling
FotoGalleri
Kontakt
Länkar
Blogg