Individen i centrum - vare sig du är hund eller människa
Välkommen till MMS Coaching!
Hundverksamhet
Pedagogisk utveckling
FotoGalleri
Kontakt
Länkar
Blogg
CV - arbetsgivare
CV - utbildningar och kurser
CV - Yrkeskompetens och personlig kompetens
Tjänstgöringsbetyg från CFL
Tjänstgöringsbetyg från CFL
 
TJÄNSTGÖRINGSBETYG
Monica Mohlin-Sjödin anställdes som gymnasielärare i svenska och engelska vid dåvarande Statens skola för vuxna i Härnösand den 1 juli 1997
och omfattades av verksamhetsövergång till Nationellt centrum för flexibelt lärande.
 
Nationellt centrum för flexibelt lärande, CFL, bildades 2002-01-01 genom en sammanslagning av Statens skolor för vuxna i Norrköping (SSVN)
och Härnösand (SSVH) samt delar av den dåvarande Distansutbildningsmyndigheten.
 
CFL:s uppgift har främst varit att främja livslångt lärande för alla genom att stärka och stimulera utvecklingen av flexibelt lärande inom
vuxenutbildning, folkbildning och arbetsliv.
 
Monica Mohlin-Sjödin har som lärare och handläggare haft flera olika arbetsuppgifter under sin anställningstid. Hon har handlett vuxna distans-
studerande och planerat och genomfört kurstillfällen inom sina ämnesområden men också producerat och vidareutvecklat distansstudiematerial.
Monica har medverkat i ett EU-projekt inriktat på produktion av webbaserade distansstudiematerial inom området svenska för invandrare. I
detta omfattande utvecklingsarbete har Monica haft flera olika roller: samordnare, manusförfattare och IT-pedagog. Hon har också deltagit i
produkternas lansering i de samverkande länderna. Monica har också tagit fram en lärarhandledning kring materialet. Hon har dessutom utvecklat
och genomfört olika fortbildningsinsatser för lärare och skolledare inom kommunernas vuxenutbildning främst med inriktning på webbaserad sfi
och vuxnas flexibla lärande. Därutöver har Monica anordnat olika typer av seminarier och varit moderator och föreläsare i både interna och
externa sammanhang.
 
Monica har varit processtödjare till av CFL delfinansierade utvecklingsprojekt. I den rollen har hon varit delaktig i urvalsprocessen, tagit fram avtal,
aktivt stöttat projektens genomförande och ansvarat för uppföljningen av projekten.
 
Tjänsten har krävt mycket god organisations- och samarbetsförmåga, goda språkkunskaper, stor noggrannhet och lyhördhet för omgivningens
förväntningar och krav, kreativitet och mycket goda kunskaper inom IKT, pedagogik och flexibelt lärande samt god pedagogisk och social förmåga.
Tjänsten har lämnat mycket stort utrymme för handlande efter eget omdöme.
 
Sina arbetsuppgifter har Monica utfört med mycket gott resultat utifrån de mycket högt ställda kraven. Då Monica dessutom visat att hon har hög
webbpedagogisk kompetens och varit efterfrågad som föreläsare ger jag med nöje henne mina allra bästa rekommendationer då myndigheten
denna dag läggs ner och alla medarbetare sägs upp.
 
Norrköping 2008-09-30
 
Anette Bergstrand
Enhetschef

Välkommen till MMS Coaching!
Hundverksamhet
Pedagogisk utveckling
FotoGalleri
Kontakt
Länkar
Blogg